Peuters

Jouw kind maakt grote ontwikkelingen door op de babygroep en kan misschien al lopen en een beetje praten voordat hij of zij naar de peutergroep gaat. De overplaatsing naar de peutergroep gebeurt op een natuurlijke en ongedwongen manier, aangezien jouw kind al regelmatig met de peuters speelt op het speelplein. Wij houden jou als ouder op de hoogte van onze plannen voor de overplaatsing.

Op de peutergroepen werken we volgens de methode Startblokken. Met betekenisvolle thema’s om de taal- reken- motorische- en sociaal emotionele ontwikkeling te stimuleren en we helpen jouw kind zo op de meest veilige manier voor te bereiden op de basisschool.

De dagindeling op de peutergroep bestaat uit vrij spelen, activiteiten aan de hand van de vooraf vastgestelde thema’s, voorlezen, buiten spelen, en tafelmomenten met eten, drinken en spelletjes. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen tempo en we hopen dat jouw kind elke dag een gezellige en leerzame dag heeft, zodat jij met een gerust hart kunt gaan werken.