Kosten

Ben je op zoek naar de kosten van Kinderdagverblijf de Kinderboerderij Harreveld, Zieuwent of van één van onze BSO ‘s (buitenschoolse opvang) . Hieronder een overzicht per locatie.

Kinderdagverblijf De Kinderboerderij Zieuwent hanteert uurprijzen van € 9,12 per uur in 2023, waarvoor je maandelijks kinderopvangvergoeding kunt terugvragen van de belastingdienst.

Wij bieden kinderopvang aan tussen 7:30 en 18:00 uur en in overleg is er de mogelijkheid om vanaf 07:00 uur kinderopvang aan te vragen.

BSO ’t Kempken hanteert verschillende uurprijzen, € 7,90 per uur in 2023 voor vaste afname en € 8,50 per uur in 2023 voor flexibele of incidentele afname.

Bereken bij vaste afname hoeveel uur per week je nodig hebt en vraag ons naar de kinderopvangvergoedingstabel om te zien hoeveel je van de belastingdienst terug kunt krijgen.

Bij flexibele of incidentele afname kun je via Kindplanner zelf de VSO ochtend en/of BSO middag aanvragen. De kosten hiervoor zijn
€ 7,90 per uur en deze uren zijn declarabel.

Kinderdagverblijf De Kinderboerderij Zieuwent hanteert uurprijzen van € 9,12 per uur in 2023, waarvoor je maandelijks kinderopvangvergoeding kunt terugvragen van de belastingdienst.

Wij bieden kinderopvang aan tussen 7:30 en 18:00 uur en in overleg is er de mogelijkheid om vanaf 07:00 uur kinderopvang aan te vragen.

Tijdens de kennismaking krijg je een overzicht van ons mee waarin je kunt vinden welk percentage je terug zult ontvangen van de belastingdienst.

BSO De Waareise hanteert uurprijzen van €8,05 per uur in 2023 voor vaste afname van VSO of BSO, en €8,50 per uur voor flexibele afname.

Flexibele of incidentele BSO-opvang is mogelijk via ons kinderopvangsysteem Kindplanner, waar je zelf de betreffende VSO-ochtend of BSO-middag kunt aanvragen. De kosten hiervoor zijn €8,50 per uur en zijn declarabel.

BSO Mariënvelde hanteert uurtarieven voor vaste en flexibele opvang in 2023. De uurprijs voor vaste afname van VSO of BSO is € 7,85 terwijl de prijs voor flexibele of incidentele afname € 8,50 bedraagt.

In Kindplanner, ons kinderopvangsysteem, kun je zelf de gewenste VSO- of BSO-middagen aanvragen. De kosten voor flexibele opvang bedragen € 8,50 per uur en zijn declarabel. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over onze tarieven en vergoedingen.

Of je recht hebt op kinderopvangtoeslag is afhankelijk van een aantal factoren. Op de website van de belastingdienst is een eenvoudig overzicht te vinden. 

Rekentool

Ook kun je eenvoudig berekenen op hoeveel kinderopvangtoeslag je recht hebt als je op deze knop klikt die je naar de handige rekentool brengt.