Kosten
Kinderdagverblijf de Kinderboerderij hanteert uurprijzen!

Uren die u nodig heeft voor kinderopvang kunt u bij ons organiseren.
Flexibele uren op steeds weer wisselende dagen kinderopvang kunnen in overleg met u als ouder worden aangeboden. ( Vandaag voor morgen )
U betaald die uren die u voor uw kind nodig heeft en hierbij inhuurt.
De prijs per maand wordt als volgt berekent in onderstaande berekening.

Voorbeeld: U Heeft op een dag 8,00 uren kinderopvang nodig voor uw kind, maal onze uurprijs per uur, maal bij ons in 2017 ( 51 weken minus door u tijdig aangegeven vakantie weken bijv. week 28 en week 29 ) 49 weken , dit bedrag gedeeld door 12 maanden. Uw maandbedrag komt uit op: € 234,55

Vraag ons wat u voor uw kinderopvang bij Kinderdagverblijf de Kinderboerderij betaald in 2017 door ons op volgend adres te mailen: kdvdekinderboerderij@gmail.com

In 2017 zijn wij de bouwvak geopend.


Let wel, deze prijs betaald u ons maandelijks, waarbij u maandelijks ook een vergoeding van de belastingdienst terugontvangt. Hoeveel dit is, is geheel afhankelijk van uw gezamenlijk bruto inkomen. Uw gezamenlijk bruto inkomen per jaar verhoogd met 8% vakantie geld. In de tabel van de belastingdienst is te zien welk percentage u vergoed krijgt.

Enkele gegevens uit deze kinderopvangtoeslag tabel 2016 :

-------------------------------------------- 1e kind ------ 2e kind

< € 18.176,00 ............................... 90,7 % ------ 93,3 %
> € 21.807,00 ... < € 23017,00 .... 86,7 % ------ 92,9 %


> € 31.850,00 ... < € 33.151,00 .... 79,9 % ------ 91,6 %
> € 46.587,00 ... < € 49.445,00 .... 69,4 % ------ 88,5 %
> € 58.027,00 ... < € 60.884,00 .... 61,8 % ------ 86,3 %
> € 78.047,00 ... < € 80.906,00 .... 42,6 % ------ 82,3 %
> € 95.399,00 ... < € 98.326,00 .... 27,0 % ------ 78,8 %

Zie voor een volledig overzicht op de site van de belastingdienst.
>>>>www.belastingdienst.nl ( kinderopvang vergoedingtabel 2016 )